فیلم | بقایای قصر واقعی حضرت یوسف(ع) و زلیخا در مصر – نیوزین

‌بقایای قصر منصوب به عزیز مصر، حضرت یوسف(ع) و زلیخا در شهر سقاره به یکی از پر توریست ترین مکان های کشور مصر تبدیل شده است.

این مکان شاهد حوادث و اتفاقات فراوانی در تاریخ مصر بوده است.

download Link Mp4

منبع:
https://newsin.ir/